Ranking


User Ranking

RankUser NameAP CountCBShare
1masato130689-11.89%
2pxj00076105392252979.59%
3metal92015133778.37%
4kawamoto8759144247.97%
5yoshfuji7913784547.20%
6kawa7311860196.65%
7yte30895422232.81%
8mitkimura2809328022.55%
9ynegishi2670113922.43%
10jun26677242.42%
11shirou2552411532.32%
12yoshida2361519092.14%
13seigo230076082.09%
14tomocha222367712.02%
15Zmasa11051692053161.53%
16Yoshi-Ara1545514651.40%
17motonori152991561.39%
18aniki150102891.36%
19riho-m145424681.32%
20morikawa1270618361.15%

Group Ranking

RankGroup NameAP CountCBShare
1masato130689-11.89%
2pxj00076105392252979.59%
3metal92015133778.37%
4kawamoto8759144247.97%
5yoshfuji7913784547.20%
6kawa7311860196.65%
7yte30895422232.81%
8mitkimura2809328022.55%
9ynegishi2670113922.43%
10jun26677242.42%
11shirou2552411532.32%
12yoshida2361519092.14%
13seigo230076082.09%
14tomocha222367712.02%
15Zmasa11051692053161.53%
16Yoshi-Ara1545514651.40%
17motonori152991561.39%
18aniki150102891.36%
19riho-m145424681.32%
20morikawa1270618361.15%

このホームページに関するご質問は以下のアドレスにご連絡ください
info::locky.jp(::を@に置き換えてください)